บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด

D AIR AND SERVICE 2015 CO.,LTD.

Provision on Installation and Maintenance of Air Conditioner System , Cooling Water System

About us

บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด
ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ปรับปรุง
การออกแบบติดตั้ง และการประหยัดพลังงาน สำหรับ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type AirCondition),
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRV , VRF) , เครื่องส่งลมเย็น (AHU),
เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และหอผึ่งน้ำ(Cooling Tower)

บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด
15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Our services

Deeair2015

บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด
15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

E-Mail : deeair2015@gmail.com , support@dair2015.com
Mobile Phone : 083-999-1732 , 063-883-8252
ID Line : honeycute.
Tel : 02-010-7566

Facebook

Line