บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

 

บริการซ่อมแซม และ บำรุงรักษา

1.  บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรายปี หรือ รายครั้ง (ล้าง ตรวจเช็คสภาพการทำงาน พร้อมทำรายงาน)

2.  วิเคราะห์ปัญหา และ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งาน

 

 

บริการติดตั้ง

1. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ประหยัดค่าไฟ (มีบริการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ก่อน และ หลังเปลี่ยน)

2. ออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ได้ความเย็น ตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงราคา และ การประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นสำคัญ

 

 

Visitors: 9,098