ทีมงาน ของเรา

                                   

                                                                                                                                                 


                                                                            คุณดนัย  ภัทรพงศ์ดิลก                                                         คุณธีรารัตน์  ชมจันทร์

                                                            ผู้จัดการโครงการ                                                                    วิศวกรขาย

                                                  วศบ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                                    คอบ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

                                                มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร                                   สถาบันเทคโนโลยี  พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

                                                        โทร : 081-809-9392                                                     โทร : 083-999-1732

 

 

                                                                                                     

                                    คุณพีรวัฒน์  หทยวัฒน์                                      คุณสาธิต  เนตรแสงสี                                       คุณบรรจบ  เขียวอำพร

                                      หัวหน้าช่างทีม 1                                              หัวหน้าช่างทีม 2                                              หัวหน้าช่างทีม 3

 

                                                                                                        

                                   คุณสหโชค พั่วคูขาม                                          คุณสนธยา สงค์อุบล                                        คุณนพพร ธูปกระจ่าง

                                       ช่างบริการ                                                         ช่างบริการ                                                     ช่างบริการ

 

                                                                                                                                                                       

                                  คุณอ่อน  แสงจันทร์                                           คุณศรายุทธ สอนเขียว                                        คุณพลศรุต ซำศิริ

                                       ผู้ช่วยช่าง                                                          ผู้ช่วยช่าง                                                      ผู้ช่วยช่าง

 

 

Visitors: 9,100