เกี่ยวกับเรา

      บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งโดย วิศวกรที่เชี่ยวชาญ และทีมงานคุณภาพ ที่สั่งสมประสบการณ์ มากว่า 20 ปี

      เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องของระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น  ทั้งในด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาของเดิมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และในด้านการออกแบบ ติดตั้งของใหม่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรวมไปถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน

      

Visitors: 8,700