หน้าแรก

 

บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน  2558 เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งโดย วิศวกรที่เชี่ยวชาญและทีมงานคุณภาพ  ที่สั่งสมประสบการณ์ มากว่า 20 ปี

      สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องของระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น ทั้งในด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาของเดิมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และในด้านการออกแบบ ติดตั้งของใหม่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรวมไปถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน

    ทีมช่างบริการ ได้ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีใบรับรองความรู้ความสามารถ  อีกทั้งยังผ่านการอบรมทางด้านความปลอดภัยในหลักสูตรต่างๆ ในการเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

Visitors: 19,014